Raad van bestuur

Bestuursleden 2017 Brabants Apothekers Forum

De raad van bestuur is samengesteld uit maximaal 12 leden. Deze worden verkozen op de Algemeen Statutaire Vergadering in februari voor een mandaat van 4 jaar. Om de 2 jaar is de helft van het aantal leden opnieuw verkiesbaar. De raad van bestuur komt 12 keer per jaar samen en zet de strategische lijnen van BAF uit.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester en volgt de operationele werking op.

Bestuursleden

Voorzitter

apr. Hilde Deneyer
tel.: 0476 77 78 28
hilde.deneyer@baf.be

Ondervoorzitter

apr. Ann Van de Casteele - Bondsraadslid
tel.: 02 759 64 27 - 0475 45 05 61
ann_vdc@hotmail.com

Secretaris

apr. Andreas Ghijselings - Bondsraadslid
tel.: 02 216 68 53
apotheek.ghijselings@pharmasoft.be

Penningmeester

apr. Dorothy Goethals
tel.: 0495 76 43 56
dorothy.goethals@baf.be

Bestuursleden

apr. Karen De Schouwer
tel.: 02 358 13 74
apotheek.follon@skynet.be

apr. Raf Luyten
tel.: 016 53 22 85
begijntje@skynet.be

apr. Kristof Verhaeghe
tel.: 016 50 01 55
kristofverhaeghe@telenet.be

apr. Lieve Victor
tel.: 015 61 21 87
lieve.victor@telenet.be

apr. Lieven Zwaenepoel
tel.: 0485 20 25 77
lieven.zwaenepoel@apb.be

Consulenten

Apr. Marc Dooms
dooms@evonet.be

Apr. Paul De Becker
paul.debecker@gmail.com